Praca PDF  | Drukuj |

Zatrudnimy:

Poszukujemy pracownika do Działu Zamówień Publicznych:

Wymagane kwalifikacje:

-  wykształcenie wyższe,

-  biegła znajomość wszystkich aktualnych przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych

(minimum 3-letnie doświadczenie w tym zakresie),

-  wyjątkowa dokładność, sumienność i skrupulatność.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny i życiorys wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty można składać osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych lub Kancelarii Szpitala,  przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin składania dokumentów:  27.10.2014r.

Zakwalifikowani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.  Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

- Kierownik Działu Spraw Pracowniczych: 61 8491 212

- Kierownik Działu Zamówień Publicznych: 61 8491 375

 

Pediatria:

- pielęgniarki /instrumentariuszki/- na Blok Operacyjny,

- pielęgniarkę do oddziału Neurochirurgii,

- pielęgniarkę do oddziału Chirurgii, Urologii,

- pielęgniarkę do oddziału Gastroenterologii,

 

Psychiatria:

- pielęgniarkę do oddziału Psychiatrycznego.

 

Kontakt w sprawie w/w ofert:

mgr Barbara Wisłocka tel. 61 8491-274

 
© 2009 Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu