Praca

Lekarzy specjalistów:

1. Kardiologa dziecięcego z doświadczeniem pracy w pediatrycznym oddziale kardiochirurgicznym lub otwartego na zdobycie takiego doświadczenia.
2. Anestezjologa z doświadczeniem pracy w oddziałach intensywnej terapii pediatrycznej, w pooperacyjnych oddziałach kardiochirurgicznych lub otwartego na zdobycie doświadczenia pracy na oddziale pooperacyjnym kardiochirurgii dziecięcej.
Więcej informacji pod nr tel. 61 8491 277, mail: sekretkardioch@skp.ump.edu.pl
3. Pediatrę, będącego w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej lub zainteresowanego podjęciem takiej specjalizacji.
Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436
4. Lekarzy pediatrów zainteresowanych podjęciem pracy w oddziałach onkologiczno - hematologicznych, endokrynologicznym, diabetologicznym.
Więcej informacji pod nr tel. sekretariat dyrekcji 61 8491 436

 

Palacza

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Dział Eksploatacji tel.: 61 8491 521
Dział Spraw Pracowniczych tel. 61 8491 247 lub 212 mail kadry@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

Sterylizatora

Zatrudnimy sterylizatora.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Centralnej Sterylizacji 61 8491 575 lub Działem Spraw Pracowniczych pod nr. tel.: 61 8491 212, mail: kadry@skp.ump.edu.pl

 

Pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych/ratowników medycznych

Zatrudnimy do pracy w oddziałach szpitalnych i pracowniach. Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnym i zaangażowanym zespole. 
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym.
Zapraszamy również osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką
pod nr. tel.: 61 8491 274, e-mail: naczelnapiel@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

 

Salowe/salowych

Zatrudnimy salowe/salowych do pracy w oddziałach szpitalnych. Oferujemy zatrudnienie w profesjonalnym i zaangażowanym zespole. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie zmianowym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportowo-Porządkowego
pod nr. tel.: 61 8491 637 lub osobisty.

 

Elektryka zmianowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Dział Eksploatacji tel.: 61 8491 521
Dział Spraw Pracowniczych tel. 61 8491 247 lub 212 mail kadry@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

Praczki
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Dział Spraw Pracowniczych tel. 61 8491 247 lub 212 mail kadry@skp.ump.edu.pl lub osobisty.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji załączając swoje CV i list motywacyjny  wyłącznie na adres kadry@ump.edu.pl. lub złożenie w Dziale Spraw Pracowniczych.  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33. Dane zawarte w aplikacjach zbierane są na potrzeby ogłoszonej rekrutacji. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym w procesie rekrutacji, określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.