Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń tylko i wyłącznie pacjentom szpitalnym.

 

Centralne Laboratorium

Kierownik mgr anal. med. Maria Glema

telefon 618491245

rejestracja 618491244

e-mail seklab@skp.ump.edu.pl

Pracownie lokalizacja Budynek A, I piętro

 • Pracownia Analityki
 • Pracownia Biochemii
 • Pracownia Białek
 • Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • Pracownia Immunochemii
 • Pracownia Izotopowa
 • Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia lokalizacja Budynek C, piętro I

 • Pracownia Mikrobiologii, telefon 618491250

 

Dział Diagnostyki Kardiologicznej Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii Dziecięcej

Kierownik prof. dr n. med. Waldemar Bobkowski

Pielęgniarka Koordynująca Aurelia Hetmańska

telefon 618491480

lokalizacja Budynek A, parter

Pracownie:

 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
 • Pracownia Elektrokardiografii
 • Pracownia Holterowska
 • Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej

 

Pracownia Badania Słuchu

telefon 618491552, 619481563

e-mail pbs@skp.ump.edu.pl, badaniesluchu@skp.ump.edu.pl

lokalizacja Budynek B, piętro I

 

Pracownia Patomorfologii

Kierownik dr n. med. Paweł Kurzawa

telefon 618491404

lokalizacja Budynek 3

 

Zakład Radiologii Pediatrycznej

Kierownik dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

sekretariat Agnieszka Mrugalska

telefon 618491597

e-mail sekrtg@skp.ump.edu.pl 

Pielęgniarka Koordynująca Elżbieta Przybyłowicz

Kierownik Zespołu Techników Barbara Szelejewska

rejestracja telefon 618491367, 618491505

lokalizacja Budynek A, parter

Pracownie:

 • Pracownia Radiologii
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii

 

Bank Komórek Krwiotwórczych

Pracownia Alergologiczna

Pracownia Densytometrii

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Płuc i Aerozoloterapii

Pracownia Elektroencefalografii

Pracownia Endoskopii Otolaryngologicznej

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Immunologii Hematologicznej

Pracownia Leczenia Elektrowstrząsami

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego

Pracownia Neurofizjologii

Pracownia Polisomnografii

Pracownia Urodynamiki

Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej